MOBILNÍ OBRÁBĚNÍ

Zajišťujeme mobilní obrábění částí technologických zařízení v energetických, chemických, důlních či jiných provozech, kde není možné opravovanou část demontovat a opravit na specializovaném pracovišti.

Konkrétní aplikaci vždy posoudí odborný specialista přímo na Vašem pracovišti. Navrhne a realizuje řešení tak, aby bylo Vaše zařízení zprovozněno v co nejkratší době a za co nejnižší možné náklady.